Thiết kế tòa A Mulbery lane

Thiết kế tòa A Mulbery lane
Đánh giá bài viết!

MẶT BẰNG THIẾT KẾ TÒA A

Mặt bằng tổng thể tòa A
B8-9 80m2 (Thông tầng)
 

A1C-1 diện tích 45m2


B1-2 diện tích 90m2


C5-3 diện tích 118m2


B2D-4 diện tích 88m2


B2A-5 diện tích 88m2C6-6 diện tích 121m2


C6-10 diện tích 121m2


B2B-11 diện tích 88m2


B2C-12 diện tích 88m2


C5-13 diện tích 118m2


C1-14 diện tích 113m2